Земеделски имот

Начална цена: 26160.00 лв. Покажи в EUR

101630 кв.м., Щит

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Захари Георгиев Запрянов
Срок: от 25.06.2018 до 25.07.2018
Обявяване на: 26.07.2018 13:00
Публикувана на: 13.06.2018 15:28

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИМОТ № 000289 /нула, нула, нула, две, осем, девет/, находящ се в землището на с. ЩИТ, с ЕКАТТЕ 84036 /осем, четири, нула, три, шест/, общ. Свиленград, начин на трайно ползване: ХРАСТИ, с площ 101.630 дка /сто и един декара шестстотин и тридесет квадратни метра/ вид собственост Частна, категория на земята при неполивни условия: ДЕВЕТА, при граници и съседи: имоти № № 000221 – полски път на Община Свиленград, 000407, пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, 000240, пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и 090001, лозе на „Тедик-2004” ООД, съгласно Договор за покупко-продажба № 116, том № ¬І, рег. № 180/06.02.2009г. на ОСЗ Свиленград, съгласно Договор за покупко-продажба № 116, том № ¬І, рег. № 180/06.02.2009г. на ОСЗ Свиленград и съгласно СКИЦА № K01626/28.09.2012г При описа се установи че около 20% от имота е лозови насаждения на възраст около 7-8 години.

ЧСИ

Име: Захари Георгиев Запрянов
Служебен номер: 875
Телефон: 038 - 626 444
E-mail: [email protected]
Адрес: Хасково, ул. Преслав No28, ет.4
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Захари Георгиев Запрянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3870
  • Продажба на МПС: 104
  • Продажба на имущество: 197