Земеделска земя

Начална цена: 406.08 лв. Покажи в EUR

608 кв.м., ОРЯХОВО

Окръжен съд: Окръжен съд Враца
ЧСИ: Цветелина Евгениева Дахлева
Срок: от 16.06.2018 до 16.07.2018
Обявяване на: 17.07.2018 11:00
Публикувана на: 13.06.2018 15:34

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/4 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 54020.11.10 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-95/09.11.2016г. На ИД на АГКК, находящ се в местността „Малката уния“ в землището на гр.Оряхово, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване НИВА, категория на земята при неполивни условия – 5, номер по предходен план 011010, с площ на целия имот 2433кв.м., при съседи имоти с идентификатори : 54020.11.9, 54020.8.390, 54020.11.11, 54020.205.591, 54020.204.2, 54020.11.4, 54020.11.5

ЧСИ

Име: Цветелина Евгениева Дахлева
Служебен номер: 900
Телефон: 092626266;092626267
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Враца, ул. Мито Цветков №2, ет.3, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Враца
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Цветелина Евгениева Дахлева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3625
  • Продажба на МПС: 100
  • Продажба на имущество: 220