Земеделска земя

Начална цена: 4856.00 лв. Покажи в EUR

14281 кв.м., Бряговица
с. БРЯГОВИЦА с ЕКАТТЕ 06731

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Силвия Велчева Косева
Срок: от 09.06.2018 до 09.07.2018
Обявяване на: 10.07.2018 10:00
Публикувана на: 13.06.2018 16:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 ( една втора) идеална част от ИМОТ с номер 038015 (нула три осем нула едно пет), съгласно Скица №Н03306/27.06.2016 г. на ОСЗ гр. Стражица, намиращ се в землището на с. БРЯГОВИЦА с ЕКАТТЕ 06731, общ. Стражица, в местността „ГОРЧА”, категория на земята при неполивни условия ТРЕТА, с площ 14.281 дка (четиринадесет декара двеста осемдесет и един квадратни метра), с начин на трайно ползване – НИВА, при граници и съседи, съгласно Скица № К03306/27.06.2016 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Стражица: имот № 000254 - полски път на Община Стражица, имот № 038026 – нива на Симона Русева Владимирова, имот № 038014 – нива на Донка Георгиева Иванова, имот № 038027 – нива на Иван Димитров Иванов, имот № 038033 – нива на Мария Димитрова Милева, имот № 038034 – нива на Мони – 99 ЕООД, имот № 038035 – нива на Стоянка Димитрова Стоянов.

ЧСИ

Име: Силвия Велчева Косева
Служебен номер: 809
Телефон: 062 - 605080
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Цанко Церковски No 38, вх.В
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Силвия Велчева Косева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3625
  • Продажба на МПС: 100
  • Продажба на имущество: 220