Многостаен апартамент

Начална цена: 104000.00 лв. Покажи в EUR

75 кв.м., БУРГАС
гр.Бургас, жк."Славейков" бл.4, ет.5, ап.27

Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
ЧСИ: Ивелина Борисова Божилова
Срок: от 14.06.2018 до 16.07.2018
Обявяване на: 17.07.2018 10:30
Публикувана на: 13.06.2018 16:41

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

вземането на взискателя "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД, а именно: АПАРТАМЕНТ № 27/двадесет и седем/, разположен на 5-ти /пети/ етаж, със застроена площ от 74.86кв.м. /седемдесет и четири цяло и осемдесет и шест стотни квадратни метра/с общите части, състоящ се от две спални, хол, кухня, WC, баня, антре, при граници: изток - външен зид, запад - коридор, север – апартамент № 26 на Георгиеви, юг –апаратмент № 29 на Хаджиангурови, отдолу - апартамент № 21 на Димитрови, отгоре - апартаменти №33 на Христови, ведно с припадащото се към апартамента Избено помещение с площ от 2.50 кв.м. /две цяло и петдесет стотни квадратни метра/, при граници на избеното помещение: изток –мазе № 26, запад – мазе №28, север - коридор, юг – мазе № 20, ведно с правото на строеж върху 1,233% / едно цяло двеста тридесет и три хилядни процента/ ид.части от дворното място и 1, 233 % / едно цяло двеста тридесет и три хилядни процента/ ид.ч от общите части на сградата, а съгласно схема на Агенция по кадастъра - Служба по Геодезия, Картография и Кадастър – гр.Бургас, представлява: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор № 07079.602.376.1.27 /нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и две, точка, триста седемдесет и шест, точка, едно, точка, двадесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, одобрена със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК,, със застроена площ от 75.00 кв.м. /седемдесет и пет квадратни метра/, с адрес на имота: гр.Бургас, п.к. 8000, ж.к. Славейков, бл.4, ет.5, ап.27, с предназначение на самостоятелния обект: жилище апартамент, брой нива на обекта: 1, прилежащи части: изба 2.00 кв.м./ два квадратни метра/, при съседни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.602.376.1.26, под обекта: 07079.602.376.1.21, над обекта: 07079.602.376.1.33, който имот попада в СГРАДА № 1 разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 07079.602.376 / нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и две, точка, триста седемдесет и шест/.

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Асансьор

ЧСИ

Име: Ивелина Борисова Божилова
Служебен номер: 800
Телефон: 056 – 820080; 0 889 - 441 017
E-mail: [email protected]
Адрес: Бургас, ул. Иван Шишман No4, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ивелина Борисова Божилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3872
  • Продажба на МПС: 104
  • Продажба на имущество: 197