Парцел

Начална цена: 236097.00 лв. Покажи в EUR

2703 кв.м., БУРГАС

Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
ЧСИ: Ивелина Борисова Божилова
Срок: от 14.06.2018 до 14.07.2018
Обявяване на: 17.07.2018 09:45
Публикувана на: 13.06.2018 17:08

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

: УПИ – VIII-183 /УПИ – осем римско за имот пл.номер сто осемдесет и три арабско/, в кв.166/сто шестдесет и шест/, по ЗРП на зона „Д“, ж.к.“Меден рудник“, гр.Бургас, незастроено с площ на имота: 2703 кв.м./две хиляди седемстотин и три квадратни метра/, при граници на имота: от две страни – улици, УПИ – V- 184, УПИ – IV-183, а съгласно схема на Агенция по кадастъра-Служба по кадастъра-Бургас, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 07079.671.577 /нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин седемдесет и едно, точка, петстотин седемдесет и седем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД –18-9/30.01.2009г.на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Бургас, ж.к.”Меден рудник”, с площ от 2702 кв.м /две хиляди седемстотин и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: 183, квартал: 166, парцел: VIII, съседи: 07079.671.236, 07079.671.493, 07079.671.481, 07079.671.237/.

Екстри

  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Ивелина Борисова Божилова
Служебен номер: 800
Телефон: 056 – 820080; 0 889 - 441 017
E-mail: [email protected]
Адрес: Бургас, ул. Иван Шишман No4, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ивелина Борисова Божилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3872
  • Продажба на МПС: 104
  • Продажба на имущество: 197