Офис

Начална цена: 41520.00 лв. Покажи в EUR

52 кв.м., БУРГАС

Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
ЧСИ: Ивелина Борисова Божилова
Срок: от 14.06.2018 до 16.07.2018
Обявяване на: 17.07.2018 10:00
Публикувана на: 13.06.2018 17:22

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор № 07079.659.448.1.99 /нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, четиристотин четиридесет и осем, точка, едно, точка, деветдесет и девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9 / 30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Бургас, ул.”Индустриална”№ 94, вх.Б, ет.1, обект ОФ 15, със застроена площ от 52.44 кв.м. /петдесет и две цяло и четиридесет и четири стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1, прилежащи части: 10.45 кв.м. ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж в терена, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.659.448.1.93, 07079.659.448.1.112, 07079.659.448.1.100, под обекта: 07079.659.448.1.76, 07079.659.448.1.89, над обекта: 07079.659.448.1.122, който имот попада в СГРАДА № 1 /едно/ с идентификатор № 07079.659.448.1 / нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, четиристотин четиридесет и осем, точка, едно/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 07079.659.448 / нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, четиристотин четиридесет и осем /. 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор № 07079.659.448.1.100 /нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, четиристотин четиридесет и осем, точка, едно, точка, сто/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9 / 30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Бургас, ул.”Индустриална”№ 94, вх.Б, ет.1, обект ОФ 16, със застроена площ от 20.76 кв.м. /двадесет цяло и седемдесет и шест стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1, прилежащи части: 4.13 кв.м. ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж в терена, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.659.448.1.99, 07079.659.448.1.101, под обекта: 07079.659.448.1.77, над обекта: 07079.659.448.1.123, който имот попада в СГРАДА № 1 /едно/ с идентификатор № 07079.659.448.1 / нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, четиристотин четиридесет и осем, точка, едно/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 07079.659.448 / нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, четиристотин четиридесет и осем /. 3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор № 07079.659.448.1.101 /нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, четиристотин четиридесет и осем, точка, едно, точка, сто и едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9 / 30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Бургас, ул.”Индустриална”№ 94, вх.Б, ет.1, обект ОФ 17, със застроена площ от 20.77 кв.м. /двадесет цяло и седемдесет и седем стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1, прилежащи части: 4.13 кв.м. ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж в терена, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.659.448.1.102, 07079.659.448.1.100, под обекта: 07079.659.448.1.78, 07079.659.448.1.79, над обекта: 07079.659.448.1.124, който имот попада в СГРАДА № 1 /едно/ с идентификатор № 07079.659.448.1 / нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, четиристотин четиридесет и осем, точка, едно/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 07079.659.448 / нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесет и девет. 4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор № 07079.659.448.1.102 /нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, четиристотин четиридесет и осем, точка, едно, точка, сто и две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9 / 30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Бургас, ул.”Индустриална”№ 94, вх.Б, ет.1, обект ОФ 18, със застроена площ от 29.43 кв.м. /двадесет и девет цяло и четиридесет и три стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1, прилежащи части: 5.86 кв.м. ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж в терена, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.659.448.1.101, под обекта: 07079.659.448.1.79, над обекта: 07079.659.448.1.125, който имот попада в СГРАДА № 1 /едно/ с идентификатор № 07079.659.448.1 / нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, четиристотин четиридесет и осем, точка, едно/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 07079.659.448 /нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, четиристотин четиридесет и осем /. 5. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор № 07079.659.448.1.103 /нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, четиристотин четиридесет и осем, точка, едно, точка, сто и три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9 / 30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Бургас, ул.”Индустриална”№ 94, вх.Б, ет.1, обект ОФ 19, със застроена площ от 27.76 кв.м. /двадесет и седем цяло и седемдесет и шест стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1, прилежащи части: 5.54 кв.м. ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж в терена, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.659.448.1.104, под обекта: 07079.659.448.1.80, над обекта: 07079.659.448.1.126, който имот попада в СГРАДА № 1 /едно/ с идентификатор № 07079.659.448.1 / нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, четиристотин четиридесет и осем, точка, едно/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 07079.659.448 /нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, четиристотин четиридесет и осем /. 6. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор № 07079.659.448.1.112 /нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, четиристотин четиридесет и осем, точка, едно, точка, сто и дванадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9 / 30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Бургас, ул.”Индустриална”№ 94, вх.Б, ет.1, обект ОФ 28, със застроена площ от 25.21 кв.м. /двадесет и пет цяло и двадесет и една стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1, прилежащи части: 5.03 кв.м. ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж в терена, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07079.659.448.1.99, под обекта: 07079.659.448.1.89, над обекта: 07079.659.448.1.135, който имот попада в СГРАДА № 1 /едно/ с идентификатор № 07079.659.448.1 / нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, четиристотин четиридесет и осем, точка, едно/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 07079.659.448 /нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, четиристотин четиридесет и осем /.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Асансьор
  • Кабелна телевизия
  • Телефон
  • СОТ

ЧСИ

Име: Ивелина Борисова Божилова
Служебен номер: 800
Телефон: 056 – 820080; 0 889 - 441 017
E-mail: [email protected]
Адрес: Бургас, ул. Иван Шишман No4, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ивелина Борисова Божилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3872
  • Продажба на МПС: 104
  • Продажба на имущество: 197