Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Други

Начална цена: 195222.88 лв. Покажи в EUR

459 кв.м., Шивачево

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 04.09.2018 до 04.10.2018
Обявяване на: 05.10.2018 16:20
Публикувана на: 14.06.2018 08:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

РЕАЛНО ОБОСОБЕНА ЧАСТ от сградата на "Младежки дом" в гр.Шивачево, област Сливен, с площ на реално обособената част от 458,86 кв.м. /четиристотин петдесет и осем цяло и осемдесет и шест стотни квадратни метра/ и застроен обем от 2236,00 куб.м. /две хиляди двеста тридесет и шест кубични метра/, състояща се от дискотека, кафе – сладкарница, две складови помещения, фоайе, преддверие, магазин за видеообмен, стая за почистване на инвентар и санитарни помещения, обособен като самостоятелен търговски обект, ведно с 87,55% /осемдесет и седем цяло и петдесет и пет стотни процента/ от общите части на сградата, както и 1816/3518 ид.ч. /хиляда осемстотин и шестнадесет върху три хиляди петстотин и осемнадесет идеални част/ от поземления имот, в който се намира сградата "Младежки дом" гр. Шивачево, представляващ XVI-61 /шестнадесет за осемстотин шестдесет и първи/ в кв.52 /петдесет и две/, по плана на гр.Шивачево, общ.Твърдица, с площ от 3518,00 кв.м. /три хиляди петстотин и осемнадесет квадратни метра/, при граници: север – улица, юг – улица, запад – улица, изток – УПИ № XI-849 /единадесет за осемстотин четиридесет и девет/, УПИ № XII-849 /дванадесети за осемстотин четиридесет и девет/ и имот № I /първи/ за КОО, заедно с находящите се в сградата движими вещи, представляващи частично обзавеждане и оборудване за заведение, съгласно списък на вещо лице към оценителна експертиза.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4021
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 239