Други

Начална цена: 2272.50 лв. Покажи в EUR

114 кв.м., ПАЗАРДЖИК

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Деница Йорданова Станчева
Срок: от 19.06.2018 до 19.07.2018
Обявяване на: 20.07.2018 15:00
Публикувана на: 14.06.2018 08:43

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

СГРАДА с идентификатор 55155.27.146.1 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет точка двадесет и седем точка сто четиридесет и шест точка едно/, находяща се в гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК с площ от 114 кв.м. /сто и четиринадесет квадратни метра/ на един етаж, с предназначение: селскостопанска сграда. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.27.146 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет точка двадесет и седем точка сто четиридесет с шест/ с площ от 2868 кв.м. /две хиляди осемстотин шестдесет и осем квадратни метра/ по кадастралната карта на гр.Пазарджик, Област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-97/28.10.2008г. на изп.директор на АГКК, местност ТАТАР МЕЗАР, с начин на трайно ползване: за дърводобивната и дървообработваща промишленост, с трайно предназначение на територията: земеделска, който имот, съгласно нотариален акт за договорна ипотека е Имот № 027146 /двадесет и седем хиляди сто четиридесет и шести/ по картата на възстановената собственост в землището на град Пазарджик. с площ от 2866 дка /две хиляди осемстотин шестдесет и шест/, с начин на трайно ползване дървопреработка, категория четвърта, местността „Татар Мезар”, при съседи на имота: №027147 — хр.пр. на ,,Марица олио” АД, №027119 път 1 кл. - държавата МТ, №027153 — ремонт тр. Ср. - държ. поземлен фонд – МЗГ.

ЧСИ

Име: Деница Йорданова Станчева
Служебен номер: 889
Телефон: 034 444 044
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Иван Вазов № 1, ет.3
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.denicastancheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Деница Йорданова Станчева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3873
  • Продажба на МПС: 104
  • Продажба на имущество: 197