Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Многостаен апартамент

Начална цена: 67100.00 лв. Покажи в EUR

148 кв.м., РАЗГРАД
ул.Хаджи Димитър № 5, ет.1, ап.1

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 14.09.2018 13:30
Публикувана на: 14.06.2018 10:18

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61710.502.1070.1.1 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и две, точка, хиляда и седемдесет, точка, едно, точка, едно/ с предназначение: жилище, апартамент, с адрес: гр.Разград, ул.Хаджи Димитър № 5 /пет/, етаж 1 /едно/, апартамент 1 /едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-37/10.03.2008г. на Изпълнителния директо на АГКК, попадащ в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 61710.502.1070 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и две, точка, хиляда и седемдесет/, с площ според схема на обекта № 15-387206-08.08.20016г. 148.47 кв.м. /сто четиридесет и осем цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/, състоящ се от три спални, хол, стотлова с кухненска ниша и сервизни помещения, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - няма, под обекта - имот с идентификатор 61710.502.1070.1.4 и имот с идентификатор 61710.502.1070.1.5 и над обекта - имот с идентификатор 61710.502.1070.1.2, заедно с прилежащото му избено помещение № 1 /едно/ с полезна площ 5 кв.м. /пет квадратни метра/, ведно с 26,13% /двадесет и шест цяло и тринадесет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота. 2/. Самостоятелен обект с идентификатор 61710.502.1070.2 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и две, точка, хиляда и седемдесет, точка, две/ с предназначение: гараж, с адрес: гр.Разград, ул.Хаджи Димитър № 5 /пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-37/10.03.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, разположен в поземлен имот с идентификатор 61710.502.1070 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и две, точка, хиляда и седемдесет/, с площ от 20 кв.м. /двадесет квадратни метра/, ведно със съответното право на строеж върху имота. В договор от 16.02.1983г. по Наредба за държавните имоти двата обекта са вписани с обща площ от 148.47 кв.м. /сто четиридесет и осем цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/.

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3882
  • Продажба на МПС: 238
  • Продажба на имущество: 242