Едностаен апартамент

Начална цена: 20471.40 лв. Покажи в EUR

47 кв.м., ДУПНИЦА
ж.к. „Бистрица“, бл. 50, ет. 6, ап. 21

Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
ЧСИ: Елица Боянова Христова
Срок: от 19.06.2018 до 19.07.2018
Обявяване на: 20.07.2018 10:15
Публикувана на: 14.06.2018 10:22

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Самостоятелен обект в сграда с идентификационен номер № 68789.20.407.2.21 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет точка двадесет точка четиристотин и седем точка две точка двадесет и едно/, съгласно кад. карта и кад. регистри на град Дупница, област Кюстендил, одобрен със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на изп. директор на АГКК, с адм. адрес: гр. Дупница, ж.к. „Бистрица“, блок 50 /петдесет/, етаж 6 /шест/, апартамент 21 /двадесет и първи/, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ от 47.11 /четиридесет и седем цяло и единадесет стотни/ квадратни метра, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, самостоятелния обект попада в сграда с идентификационен номер № 68789.20.407.2, построена в поземлен имот с идентификационен номер № 68789.20.407, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: обект № 68789.20.407.2.22; под обекта: 68789.20.407.2.17; над обекта: 68789.20.407.2.25, ведно с прилежащите: избено помещение № 21 /двадесет и едно/, с полезна площ от 3.39 /три цяло тридесет и девет стотни/ квадратни метра, ведно с 2.648 % /две цяло шестстотин четиридесет и осем хилядни процента/ идеални части/от общите части на сградата и от правото на строеж.

Тип строителство

  • Панел

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Асансьор
  • Регулация

ЧСИ

Име: Елица Боянова Христова
Служебен номер: 743
Телефон: 078/55 43 44; 0 895 474 399
E-mail: [email protected]
Адрес: Кюстендил, ул. Полк. Стефан Манов No7, ет.3, офиси 9, 10
Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
Уеб сайт: http://www.elitsa-hristova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Елица Боянова Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3633
  • Продажба на МПС: 98
  • Продажба на имущество: 221