Двустаен апартамент

Начална цена: 182000.00 лв. Покажи в EUR

82 кв.м., СОФИЯ
гр. София, район Триадица, ж.к. Манастирски ливади, бл. 12, вх. Б, ет. 3

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Никола Костадинов Попов
Срок: от 16.06.2018 до 16.07.2018
Обявяване на: 17.07.2018 09:00
Публикувана на: 14.06.2018 11:48

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

АПАРТАМЕНТ № 25 (двадесет и пет), находящ се в гр. София, р-н Триадица, на втори етаж, кота +5,34 (плюс пет метра и тридесет и четири см.), във вход Б на жилищната сграда „В“, със застроена площ от 81.88 кв.м. (осемдесет и едно цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра), състоящ се от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, склад, коридор и два балкона, при граници: двор, двор, апартамент № 26, коридор-стълбище и апартамент № 24, заснет по кадастралната карта и кадастралните регистри като самостоятелен обект с идентификатор 68134.1006.815.1.25, с адрес на имота: гр. София, район Триадица, ж.к. Манастирски ливади, бл. 12, вх. Б, ет. 3, ап. 25, находящ се в града №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1006.815, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 68134.1006.815.1.26, 68134.1006.815.1.24; под обекта - 68134.1006.815.1.21, 68134.1006.815.1.20; над обекта - 68134.1006.815.1.30, заедно с 2.25 % (две цяло двадесет и пет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и заедно с толкова идеални части от имота, в който сградата е построена, съставляващ УПИ ІІІ-383 (трети за имот с планоснимачен номер триста осемдесет и три), в квартал 15 (петнадесет) по плана на гр. София, местността „Манастирски ливади“, целият с площ съгласно документ за собственост от 1 342 кв.м. (хиляда триста четиридесет и два квадратни метра) (с неуредени сметки по регулация за улица, като отчуждителните процедури не са проведени), и с площ съгласно актуална скица от 1545 кв.м. (хиляда петстотин четиридесет и пет квадратни метра), при съседи: от три страни улици и урегулирани поземлени имоти: ІІ-383 и ІV- 383, заснет по кадастралната карта и кадастралните регистри като поземлен имот с идентификатор 68134.1006.815, с адрес на имота:гр.София, район Триадица, ж.к. „Манастирски ливади“, с площ от 1344 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; номер по предходен план: 383, квартал 15, парцел ІІІ, при съседи: 68134.1006.1295, 68134.1006.811, 68134.1006.792

ЧСИ

Име: Никола Костадинов Попов
Служебен номер: 847
Телефон: 02 – 9631026; 0877 661120
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. Лавеле 8, ет.2
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Никола Костадинов Попов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3625
  • Продажба на МПС: 100
  • Продажба на имущество: 220