Етаж от къща

Начална цена: 130000.00 лв. Покажи в EUR

405 кв.м., ОМУРТАГ
гр.Омуртаг, ул.Антим I № 10

Окръжен съд: Окръжен съд Търговище
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 09.07.2018 до 09.08.2018
Обявяване на: 10.08.2018 13:30
Публикувана на: 14.06.2018 14:54

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО находящо се в гр.Омуртаг, ул.Антим І” № 10, за което е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І – 672 в квартал 59 по регулационния план на гр.Омуртаг, цялото с площ от 405 кв.м., при граници за имота: улица Антим І, УПИ с пл.№ 671, улица „Хр.Ботев”, УПИ 675, УПИ 674 и УПИ 673., а съгласно кадастралана карта на АГКК гр.Търговище, одобрена със заповед № РД-18-86/17.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК ½ ид.ч. от имот с идентификатор 53535.501.672, находящ се в гр.Омуртаг, ул.Антим първи № 11 с площ от 418 кв.м. /четиристотин и осемнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10м., Номер по предходен план: 672, квартал 59, парцел I, при граници и съседи: 53535.501.674, 53535.501.671, 53535.501.3088 и 53535.501.673, заедно с построените в него ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ със застроена площ от 83 кв.м. от ДВУЕТАЖНА ДВУФАМИЛНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ в сутерена на жилищната сграда със застроена площ от 20 кв.м. с надстройка над него и МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА – ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ със застроена площ от 65 кв.м.

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3625
  • Продажба на МПС: 100
  • Продажба на имущество: 220