Парцел

Начална цена: 874.80 лв. Покажи в EUR

810 кв.м., Сломер

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Виктор Георгиев Георгиев
Срок: от 15.06.2018 до 16.07.2018
Обявяване на: 17.07.2018 08:30
Публикувана на: 14.06.2018 14:59

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият от 810 /осемстотин и десет/ кв. м., съставляващ УПИ І - 160 /първо римско за сто и шестдесет арабско/, в квартал 12 /дванадесет/ по подробния устройствен план на с. Сломер, община Павликени, област Велико Търново, незастроен при граници и съседи: от две страни улици, УПИ ХV-160 и УПИ VІ – 161. Имотът е обрасъл с растителност. Има останки от разрушена постройка. СОБСТВЕНИЦИ Любомир Борисов Любенов и Борис Любенов Борисов ИПОТЕКИ и други тежести за имотите : възбрана в полза на взискателя от 11.01.2011г. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 874.80лв /осемстотин седемдесет и четири лева и осемдесет ст/

ЧСИ

Име: Виктор Георгиев Георгиев
Служебен номер: 725
Телефон: 062 - 650 629
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Васил Левски No3, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://www.bailiff-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Виктор Георгиев Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3870
  • Продажба на МПС: 104
  • Продажба на имущество: 197