Тристаен апартамент

Начална цена: 81408.00 лв. Покажи в EUR

114 кв.м., ВАРНА
ул. Маркови кули №43

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Людмил Станев Станев
Срок: от 06.07.2018 до 06.08.2018
Обявяване на: 07.08.2018 15:30
Публикувана на: 14.06.2018 15:19

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

АПАРТАМЕНТ №6 (шест) в сграда находяща се в град Варна, район Аспарухово, област Варна, с административен адрес ул. Маркови кули № 43(четиридесет и шест), ет. 4 (четири).Обекта е с идентификатор 10135.5504.524.1.12 (десет хиляди сто тридесет и пет точка пет хиляди петстотин и четири точка петстотин двадесет и четири точка едно точка дванадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008 на ИД на АГКК с площ от 113.60 (сто и тринадесет цяло и шестдесет стотни) кв.м.,при граници съгласно схема от АК : на същия етаж - няма, под обекта - 10135.5504.524.1.11; 10135.5504.524.1.10, над обекта - няма; както и припадащите се 20,7439% (двадесет цяло седем хиляди четиристотин тридесет и девет десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота с идентификатор 10135.5504.524 (десет хиляди сто тридесет и пет точка пет хиляди петстотин и четири точка петстотин двадесет и четири); ведно с принадлежаща изба 6(шест), с площ с 7.77 кв.м. (седем цяло и седемдесет и седем стотни), при граници : изба №5, избен коридор, гараж на клетка.

ЧСИ

Име: Людмил Станев Станев
Служебен номер: 895
Телефон: 052 600 509
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, ул. Радко Димитриев №7, ет.6, офис 2
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://si895.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Людмил Станев Станев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3634
  • Продажба на МПС: 98
  • Продажба на имущество: 221