Едностаен апартамент

Начална цена: 53654.40 лв. Покажи в EUR

39 кв.м., ВАРНА
ул. Мадара 20а

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Людмил Станев Станев
Срок: от 06.07.2018 до 06.08.2018
Обявяване на: 07.08.2018 15:00
Публикувана на: 14.06.2018 15:40

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

АПАРТАМЕНТ №10 /десет/, с административен адрес гр.Варна, р-н "Приморски", ул."Мадара" №20а /двадесет "а"/, със застроена площ 38.91 /тридесет и осем цяло деветдесет и една стотни/ кв.м., състоящ се от входно антре, дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна и тераса, при граници на апартамента: апартамент №11, стълбищен коридор и проектен калкан, на пети етаж на жилищна сграда на горепосочения административен адрес, както и 3.7697% /три цяло седем хиляди шестстотин деветдесет и седем десетохилядни процента/ ид.ч. от общите части на сградата, ведно с ИЗБА №10 /десет/ с площ 2.94 /две цяло деветдесет и четири стотни/ кв.м., в сутерена на сградата, при граници на избата: изба №9, избен коридор, изба №11 и проектен калкан, както и 3.7697% /три цяло седем хиляди шестстотин деветдесет и седем десетохилядни процента/ ид.ч. от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, съставляващо ПИ № 10135.2559.87 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, девет, точка, осем, седем/ и 10135.2559.88 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, девет, точка, осем, осем/, с площ 389.00 /триста осемдесет и девет/ кв.м., идентичен със стар УПИ II-6422, 6423 /втори - шест хиляди четиристотин двадесет и две, шест хиляди четиристотин двадесет и три/, в 17-ти /седемнадесети/ подрайон, кв.30 /тридесет/, при граници на дворното място по кадастрална карта: 2559.184, 2559.85 и 2559.91, a по КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ одобрени със ЗАПОВЕД РД-18-92./14.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и надстралните регистри засягащо самостоятелния обект в сграда – няма изменение, самостоятелен обект с идентификатор 10135.2559.206.1.10 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, девет, точка, две, нула, шест, точка, едно, точка, едно, нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри,. Адрес на имота гр. Варна, ул Мадара 20а, ет. 5, ап.10. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в имот с идентификатор №10135.2559.206 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, девет, точка, две, нула, шест/. Предназначение на самостоятелния обект жилище, апартамент. Брой нива на обекта 1 /едно/ площ по документ 38.91 /тридесет и осем цяло деветдесет и една стотни/ кв.м., прилежащи части 3.7698% /три цяло седем хиляди шестстотин деветдесет и осем десетохилядни процента/ от общ. ч. на сгр., и изба 2.94/ две цяло и деветдесет и четири стотни/ Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същият етаж - 10135.513.2559.206.1.11, под обекта - 10135.2559.206.1.7, над обекта – 10135.513.2559.206.1.13.

ЧСИ

Име: Людмил Станев Станев
Служебен номер: 895
Телефон: 052 600 509
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, ул. Радко Димитриев №7, ет.6, офис 2
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://si895.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Людмил Станев Станев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3633
  • Продажба на МПС: 98
  • Продажба на имущество: 221