Жилищна сграда

Начална цена: 34254.00 лв. Покажи в EUR

80 кв.м., Стрелча
ул. „20-ти април“ № 6

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Добромир Иванов Даскалов
Срок: от 23.06.2018 до 23.07.2018
Обявяване на: 24.07.2018 11:30
Публикувана на: 14.06.2018 15:41

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XI-19 (единадесет римско за имот деветнадесет) с площ 535 кв. м. (петстотин тридесет и пет квадратни метра), находящ се в квартал 1 (първи), по плана на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с административен адрес: ул. „20-ти април“ № 6, ВЕДНО с построените в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 80 кв. м. (осемдесет квадратни метра), ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 26 кв. м. (двадесет и шест квадратни метра), ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 33 кв. м. (тридесет и три квадратни метра) и МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 16 кв. м. (шестнадесет квадратни метра), при съседи на имота: североизток – УПИ Х-18, северозапад – УПИ ХХ-56 и УПИ ХХI-56, югозапад – УПИ ХIХ-21 и УПИ ХII-20 и югоизток – улица. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 34 254,00 лв. (тридесет и четири хиляди двеста петдесет и четири лева), съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 485 от ГПК.

ЧСИ

Име: Добромир Иванов Даскалов
Служебен номер: 887
Телефон: 034 460 119
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Александър Стамболийски №41, ет. 2, офис 6
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Добромир Иванов Даскалов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3873
  • Продажба на МПС: 104
  • Продажба на имущество: 197