Многостаен апартамент

Начална цена: 70800.00 лв. Покажи в EUR

120 кв.м., САНДАНСКИ

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Мартин Боянов Кацарски
Срок: от 19.06.2018 до 19.07.2018
Обявяване на: 20.07.2018 00:00
Публикувана на: 14.06.2018 18:12

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65334.300.2703.1.5 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, две хиляди седемстотин и три, точка, едно, точка, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, общ. Сандански, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-80/11.11.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Сандански, п.к.2800, ул. Петър Берон 4, ет.4, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.2703, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, Апартамент, брой нива на обекта: 1, с посочена в документа площ от 120.00 кв.м /сто и двадесет квадратни метра/, ниво: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 65334.300.2703.1.4, над обекта: няма., стар идентификатор: няма. Към датата на описа – 06.03.2017г., апартаментът представлява: входно антре, от което се осъществава достъп до пет броя стаи, с номерации от 41 до 45, всяка от които със самостоятелен санитарен възел. Четири от стаите имат достъп до тераси. Съгласно писмо изх. № 1100-14 от 07.03.2017г. на Кмета на Община Сандански, в Общинска администрация – Сандански не е постъпвало искане за регистриране на обекта по реда на чл. 177 от ЗУТ с издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация и такова не е издавано

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Мартин Боянов Кацарски
Служебен номер: 891
Телефон: 0747 80 012
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разлог, пл. Преображение №7, ет.3
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мартин Боянов Кацарски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3873
  • Продажба на МПС: 104
  • Продажба на имущество: 197