Къща

Начална цена: 346300.00 лв. Покажи в EUR

456 кв.м., Банско

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Мартин Боянов Кацарски
Срок: от 19.06.2018 до 19.07.2018
Обявяване на: 20.07.2018 09:20
Публикувана на: 14.06.2018 18:22

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02676.501.2684 /нула две шест седем шест, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди шест осем четири/, находящ се в гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед № РД-18-81/10.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Плиска“ №5, с площ: 456 /четиристотин петдесет и шест / кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/, номер по предходен план: 2684 /две хиляди шестстотин осемдесет и четири/, квартал: 125 /сто двадесет и пет/, парцел VII /седми/, при съседи: 02676.501.116 /нула две шест седем шест, точка, петстотин и едно, точка, сто и шестнадесет/, 02676.501.121 /нула две шест седем шест, точка, петстотин и едно, точка, сто двадесет и едно/, 02676.501.122 /нула две шест седем шест, точка, петстотин и едно, точка, сто двадесет и две/, 02676.501.123 /нула две шест седем шест, точка, петстотин и едно, точка, сто двадесет и три/, 02676.501.119 /нула две шест седем шест, точка, петстотин и едно, точка, сто и деветнадесет/, 02676.501.4576 /нула две шест седем шест, точка, петстотин и едно, точка, четири хиляди петстотин седемдесет и шест/, ВЕДНО СЪС СГРАДА с идентификатор 02676.501.2684.1 /нула две шест седем шест, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди шест осем четири, точка, едно/, находяща се в гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-81/10.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК,с адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Плиска“ №5, със застроена площ от 96 /деветдесет и шест/ кв. м., брой етажи: 2 /два/, , предназначение жилищна сграда – еднофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2684 /нула две шест седем шест, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди шестстотин осемдесет и четири/, заедно с таванско помещение, избените помещения и гараж, находящ се в сутерена на сградата.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Локално отопление
  • Регулация

ЧСИ

Име: Мартин Боянов Кацарски
Служебен номер: 891
Телефон: 0747 80 012
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разлог, пл. Преображение №7, ет.3
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мартин Боянов Кацарски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3873
  • Продажба на МПС: 104
  • Продажба на имущество: 197