Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Двустаен апартамент

Начална цена: 27936.00 лв. Покажи в EUR

39 кв.м., ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ж.к. „Младост“ бл. 322 , вх. А. етаж 5 пети, ап. 20

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 28.08.2018 до 28.09.2018
Обявяване на: 01.10.2018 14:00
Публикувана на: 02.08.2018 14:37

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

АПАРТАМЕНТ № 20 / двадесет /, находящ се в урбанизирана територия на град ЛОВЕЧ, община Ловеч, област Ловеч, с адрес по схема: гр. Ловеч, п.к. 5500, ж.к. „Младост“ бл. 322 / триста двадесет и две /, вх. А. етаж 5 / пети /, ап. 20 / двадесет /, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.511.52.8.20 / четиридесет и три хиляди хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и единадесет точка петдесет и две точка осем точка двадесет / по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, одобрени със заповед № РД 18-10/17.04.2007 г. на Изп. Директор на АГКК, попадащ в сграда № 8 / осем / разположен в поземлен имот с идентификатор № 43952.511.52 / четиридесет и три хиляди хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и единадесет точка петдесет и две /, със застроена площ на жилището по документи за собственост от 39.45 / тридесет и девет цяло и четиридесет и пет стотин/ кв. м., брой нива на обекта 1 / едно /, с предназначение - Жилище апартамент, стар идентификатор – няма, състоящ се от СПАЛНЯ, КУХНЯ, БАНЯ С ТОАЛЕТНА, КОРИДОР, ТЕРАСА, при съседни самостоятелни обекти в сградата по схема: На същия етаж – 43952.511.52.8.19, Под обекта – 43952.511.52.8.16, Над обекта – 43952.511.52.8.24, заедно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 20 / двадесет / с полезна площ от 2.69 /две цяло и шестдесет и девет стотин/ кв. м., при граници: мазе № 19 на Анелия Анина Борисова, мазе на Румяна Николова Колева, мазе № 17 на Мария Пенчева Пенева, и ведно с припадащите се 1.06559 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху общинско място – УПИ I / едно /, в кв. 5 / пет /, съгласно ПУП – ПРЗ на гр. Ловеч действащ към 2005 г.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №1494/18

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Ралица Мичева, тел. 0878464946,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4069
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 268