Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Парцел

Начална цена: 8000.00 лв. Покажи в EUR

2339 кв.м., Мараш
ул.„Шуменска комуна“ № 9

Окръжен съд: Окръжен съд Шумен
ЧСИ: Ана Рашева Рашева
Срок: от 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 14.09.2018 10:00
Публикувана на: 07.08.2018 09:39

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор 47161.501.543 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мараш, общ. Шумен, с адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, с.Мараш, ул.„Шуменска комуна“ № 9, с площ от 2339 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, при съседни поземлени имоти с идентификатори: 47161.501.636, 47161.501.288, 47161.501.289, 47161.501.637, а съгласно акта за собственост представлява поземлен имот с пл.№ 288, за който е отреден парцел XIII в квартал 33 по плана на с. Мараш, общ. Шумен, с площ от 2070 кв.м.. Имотът се намира в югоизточната част на с. Мараш, общ. Шумен, граничи с две улици – ул. „Шуменска комуна“ и ул. „Александър Стамболийски“ и представлява празно дворно място, оградено с ограда от метална мрежа и бетонови стълбчета. В част от имота има прораснали храсти и дървета.

ЧСИ

Име: Ана Рашева Рашева
Служебен номер: 930
Телефон: 054 800 017
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Шумен, ул. Съединение №117, вх.1, ет.1, ап. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Шумен
Уеб сайт: http://rasheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ана Рашева Рашева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4071
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 268