Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Фабрика

Начална цена: 380000.00 лв. Покажи в EUR

0 кв.м., НОВИ ПАЗАР
ул.Цар Освободител № 39

Окръжен съд: Окръжен съд Шумен
ЧСИ: Даниела Жечева Златева
Срок: от 12.08.2018 до 12.09.2018
Обявяване на: 13.09.2018 00:00
Публикувана на: 08.08.2018 11:55

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ФАБРИКА ЗА ПАРКЕТНИ НАСТИЛКИ ПАВИДЕРА, построена в държавен УПИ-VІ от КВАРТАЛ 161 по плана на гр. НОВИ ПАЗАР, общ. Нови Пазар, обл. Шумен, ул. „Цар Освободител“ № 39 видно от Акт за частна държавна собственост ( АКТ 186, ТОМ 12, РЕГ. 4182, ДЕЛО 1535/15.09.2015Г.) , състоящ се от Цех за паркетни настилки в северозападната част на парцела, разположен на уличнорегулационната линия от запад и дворищнорегулационната линия от север, като западното крило опира до административната сграда, в приземния етаж на която са разположени битови помещения, с обособени Парокотелно, Подготвително, Машинно, Лакозаливно и Опаковъчно помещения; заедно със сервизни помещения и следните обекти: Административна сграда № 2 поген плана; Трафопост № 16 по генплана; Сушилни № 12 – две пристройки по генплана; Стоманени възли № 13 и № 15 по генплана;Площадков водопровод; Парокотелно помещение № 14 по генплана; всички с обща застроена площ 2970кв.м., ведно с отстъпено право на строеж върху УПИ, целият с площ 10940кв.м., при граници и съседи: изток – ЖП район; запад – улица; север – УПИ ХІІІ-ДФ Селена; юг – път Шумен-Варна.; А съгласно КК на гр. Нови пазар ПИ с идентификатор № 52009.504.220, ведно с построените в него сгради с идентификатори: № 52009.504.220.1- промишлена сграда на един етаж, с площ 310кв.м.; № 52009.504.220.2 – промишлена сграда на един етаж с площ 553кв.м.; № 52009.504.220.3 – промишлена сграда на един етаж с площ 305кв.м.; № 52009.504.220.4 – промишлена сграда на един етаж с площ 585кв.м.; № 52009.504.220.5 – административна сграда на два етажа с площ 116кв.м. и № 52009.504.220.6 – сграда за енергопроизводство на един етаж с площ 50кв.м.; при съседи: № № 52009.504.241 – стопански двор на ОУ Шумен; № 52009.504.128 – лин. Метро на Държавата; № 52009.504.174 – стопански двор на ЕТ „Ели – Румяна Георгиева“; № 52009.504.170 – улица; № 52009.504.140 – улица, а по констатация на място: - Сграда 1 е със стоманобетонови колони и ферми, покрив - ЛТ ламарина, състояща се от три производствени помещения и технологичен коридор, с изградена аспирация, вентилация, ел. инсталация, в сградата няма санитарен възел, метална дограма, отоплителна инсталация с вътрешни отоплителни тела на пара; - Сграда 2 и Сграда 1 са функционално свързани вътрешно без разделяне между тях, сграда 2 е със стоманобетонови колони и ферми, покрив - ЛТ ламарина, състояща се от три производствени помещения и технологичен коридор, с изградена аспирация, вентилация, ел. инсталация, в сграда няма санитарен възел, метална дограма, отоплителна инсталация с вътрешни отоплителни тела на пара; - Сграда 3 - ст.бетонови колони и пояси, покрив - метални ферми, ламарина, окачен таван, в помещението са изградени девет броя сушилни камери за дървен материал, всяка камера е оборудвана с отоплителна инсталация на пара и два броя вентилатори, като пет броя от сушилните камери са в Сграда № 2, а четири броя сушилни камери - в Сграда 3; в сграда 3 функционално е обособена парокотелно помещение, в което е изградена котел за пара от тухлена зидария с камера за изгаряне на дървени опилки, в помещението е монтиран котел за пара тип ПКМ с тръбна разводка, и арматура, заедно с комплектовка към него; в сградата са монтирани и бункери за дървесните опилки; парокотелното е с тухлени стени, ст.бетонови колони, покрив - дървена конструкция, ламарина; - Сграда 4 е метална сглобяема конструкция от метални колони, монтирани върху ст.бетонови основи, метални ферми, стените са от тухлена зидария и стъклени профили; в сградата са обособени работилница, санитарни възли, битови помещения; сградата е под - бетон, окачен таван, с изградена аспирация, отоплителна инсталация на пара, метална дограма, с монтирани три броя метални врати, в сграда 4 са оформени и два броя офисни помещения с общ вход от запад; - Сграда 5 - административни сграда на два етажа, изградена по монолитен способ, с тухлени стени, вътрешна и външна мазилка, покрив - метални столици и ламарина, на първи етаж са разположени предверие, битови помещения, санитарни възли, вътрешно стълбище за втори етаж, на втори етаж са разположени коридор, пет броя стаи, санитарен възел, подове - настилка теракота, санитарен възел - теракота и фаянс, дограма - дървена; - Сграда 6 - трафопост, ниско и високо тяло, монолитна, тухлени стени, покрив - ст.бетонова плоча, вътрешна и външна мазилка, под -бетон, метална дограма.

ЧСИ

Име: Даниела Жечева Златева
Служебен номер: 876
Телефон: 054 - 802125
E-mail: [email protected]
Адрес: Шумен, ул. Съединение 119А, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Шумен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Даниела Жечева Златева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4071
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 268