Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Други

Начална цена: 19823.76 лв. Покажи в EUR

12151 кв.м., Рудозем
гр. Рудозем, местност "МУТАВЧИЦКО"

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Тодор Стефанов Витанов
Срок: от 17.08.2018 до 17.09.2018
Обявяване на: 18.09.2018 14:00
Публикувана на: 08.08.2018 12:24

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ представляващ ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ с площ 12.151 /дванадесет декара сто петдесет и един квадратни метра/ декара, в местността „МУТАВЧИЦКО“ имот № 090027 /деветдесет хиляди и двадесет и седем/ по картата на землището на град Рудозем, при граници: имот № 090026, имот № 090030, имот № 090029 и имот № 090028 дървопроизводствена територия на държавно лесничейство, имот № 00169 жил. Територия на град Рудозем, имот № 00074 друга пътна територия на общ. Рудозем и имот № 090004 пасище, мера на насл. Салих Асанов Хайрлов. Описание съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-12/10.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК – поземлен имот с идентификатор 63207.90.27 /шест три две нула седем точка девет нула точка две седем/ с площ от 12169 кв. м. и начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, находящ се в местността „МУТАВЧИЦКО“, при съседи: 63207.90.18, 63207.90.4, 63207.503.55, 63207.90.28, 63207.503.171, 63207.503.54, 63207.503.58, 63207.90.29, 63207.90.39, 63207.90.30, 63207.90.38 и 63207.90.26.

ЧСИ

Име: Тодор Стефанов Витанов
Служебен номер: 918
Телефон: 0301 81 - 101
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Дичо Петров №38, ет. 1, офис
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Тодор Стефанов Витанов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4072
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 268