Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Други

Начална цена: 17528.40 лв. Покажи в EUR

10333 кв.м., Рудозем
гр. Рудозем, местност "АВЛИЯТА"

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Тодор Стефанов Витанов
Срок: от 17.08.2018 до 17.09.2018
Обявяване на: 18.09.2018 14:00
Публикувана на: 08.08.2018 12:27

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ представляващ ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ с площ 10.333 /десет декара триста тридесет и три квадратни метра/ декара, в местността „АВЛИЯТА“ ИМОТ № 097014 /деветдесет и седем хиляди и четиринадесет/ по картата на землището на град Рудозем при граници: имот № 000181 година на държавно лесничейство, имоти № 097012, имот № 097009, имот № 097008, имот № 097004 – ниви, земи чл. 19 от ЗСПЗЗ 090026, имот № 097018, имот № 097017 и имот № 097015 залесени територии на държавно лесничейство, имот № 130206 залесена територия на наследниците на Мустафа Садъков Имамов, имот № 000225 горска нива на агенция „Пътица“. Описание съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-12/10.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК – поземлен имот с идентификатор 63207.97.14 /шест три две нула седем точка девет седем точка едно четири/ с площ от 10370 кв. м. и начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, находящ се в местността „АВЛИЯТА“, при съседи: 63207.98.6, 63207.97.15, 63207.97.33, 63207.97.30, 63207.97.18, 63207.97.4, 63207.97.8, 63207.97.9, 63207.97.12, 63207.97.11 и 63207.97.24.

ЧСИ

Име: Тодор Стефанов Витанов
Служебен номер: 918
Телефон: 0301 81 - 101
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Дичо Петров №38, ет. 1, офис
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Тодор Стефанов Витанов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4072
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 268