Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Други

Начална цена: 1752.48 лв. Покажи в EUR

962 кв.м., Рудозем
гр. Рудозем, местност "АВЛИЯТА"

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Тодор Стефанов Витанов
Срок: от 17.08.2018 до 17.09.2018
Обявяване на: 18.09.2018 14:00
Публикувана на: 08.08.2018 12:30

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ представляващ ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ с площ 0.962 /нула декара деветстотин шестдесет и два квадратни метра/ декара, в местността „АВЛИЯТА“, имот № 130206 /сто и тридесет хиляди двеста и шест/ по картата на землището на град Рудозем, при граници: имот № 090016, имот № 097018, имот № 097017 залесени територии на държавно лесничейство, имот № 000230 горска нива на наследниците на Ахмед Исеинов Дурев, имот № 130205 горска нива на наследниците на Ахмед Исеинов Дурев, имот № 000168 дърва и храсти на агенция „Пътища“, имот № 097014 залесена територия на наследниците на Мустафа Садъков Имамов. Описание съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-12/10.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК – поземлен имот с идентификатор 63207.97.30 /шест три две нула седем точка девет седем точка три нула/ с площ от 962 кв. м. и начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, находящ се в местността „АВЛИЯТА“, при съседи: 63207.97.14, 63207.97.33, 63207.97.32, 63207.97.31 и 63207.97.18.

ЧСИ

Име: Тодор Стефанов Витанов
Служебен номер: 918
Телефон: 0301 81 - 101
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Дичо Петров №38, ет. 1, офис
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Тодор Стефанов Витанов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4072
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 268