Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Други

Начална цена: 16403.04 лв. Покажи в EUR

10927 кв.м., Рудозем
гр. Рудозем, местност "КАЛВАЧЕВО"

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Тодор Стефанов Витанов
Срок: от 17.08.2018 до 17.09.2018
Обявяване на: 18.09.2018 14:00
Публикувана на: 08.08.2018 12:33

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ представляващ ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ с площ 10.927 /десет декара деветстотин двадесет и седем квадратни метра/ декара, в местността „КАЛВАЧЕВО“, имот № 0145001 /сто четиридесет и пет хиляди и едно/ по картата на землището на гр. Рудозем при граници: имот № 000169 жилищна територия на гр. Рудозем и имот № 000111 дървопроизводствена площадка на държавно лесничейство и имот № 00145002 залесена територия на държавата. Описание съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-12/10.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК – поземлен имот с идентификатор 63207.145.1 /шест три две нула седем точка едно четири пет точка едно/ с площ от 10931 кв. м. и начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, находящ се в местността „КАЛВАЧЕВО“, при съседи: 63207.504.370, 63207.504.226, 63207.504.138, 63207.504.371, 63207.145.2, 63207.504.287, 63207.504.141 и 63207.142.16.

ЧСИ

Име: Тодор Стефанов Витанов
Служебен номер: 918
Телефон: 0301 81 - 101
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Дичо Петров №38, ет. 1, офис
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Тодор Стефанов Витанов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4072
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 268