Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Други

Начална цена: 15450.48 лв. Покажи в EUR

6486 кв.м., Рудозем
гр. Рудозем, местност "ДИМОВ ДОЛ"

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Тодор Стефанов Витанов
Срок: от 17.08.2018 до 17.09.2018
Обявяване на: 18.09.2018 14:00
Публикувана на: 08.08.2018 12:36

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ представляващ ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ с площ 6.486 /шест декара четиристотин осемдесет и шест квадратни метра/ декара, в местността „ДИМОВ ДОЛ“, имот №0137002 /сто тридесет и седем хиляди и две/ по картата на землището на град Рудозем, при граници: имот № 000169 жилищна територия на град Рудозем и имот № 000179 дървопроизводителна площадка на държавно лесничейство. Описание съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-12/10.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК – поземлен имот с идентификатор 63207.85.37 /шест три две нула седем точка осем пет точка три седем/ с площ от 6486 кв. м. и начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, находящ се в местността „ДИМОВ ДОЛ“, при съседи: 63207.85.39 и 63207.502.162.

ЧСИ

Име: Тодор Стефанов Витанов
Служебен номер: 918
Телефон: 0301 81 - 101
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Дичо Петров №38, ет. 1, офис
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Тодор Стефанов Витанов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4071
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 268