Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Хотел

Начална цена: 643637.52 лв. Покажи в EUR

466 кв.м., СМОЛЯН
ул. Никола Филипов № 14

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 19.08.2018 до 19.09.2018
Обявяване на: 20.09.2018 11:30
Публикувана на: 09.08.2018 08:27

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.921.193 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-26/28.04.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Никола Филипов № 14, с площ от 756.00 кв.м. (седемстотин петдесет и шест квадратни метра), с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, със съседи- имоти с идентификатори 67653.921.194, 67653.921.542, 67653.921.505, 67653.921.177, който имот образува УПИ XIX-1589-хотел, находящ се в кв. 73б по действащия план на гр. Смолян, кв. Райково, ВЕДНО с построения в него ПЕТЕТАЖЕН ХОТЕЛ с идентификатор 67653.921.193.1 и със застроена площ от 466.00 кв.м. (четиристотин шестдесет и шест квадратни метра), включващ: СГРАДА с разгърната площ от 578.46 кв.м., състояща се от ПЪРВО НИВО със застроена площ от 100.23 кв.м., ВТОРО НИВО/ХОТЕЛСКА ЧАСТ/ със застроена площ от 101.23 кв.м., ТРЕТО НИВО/РЕСТОРАНТ/ със застроена площ от 120.90 кв.м., ЧЕТВЪРТО НИВО /ХОТЕЛСКА ЧАСТ / със застроена площ от 128.00 кв.м. и ПЕТО НИВО /ХОТЕЛСКА ЧАСТ/ със застроена площ от 128.00 кв.м. и ПРИСТРОЙКА към съществуващата сграда описана по горе с разгърната застроена площ от 1414.00кв.м. състояща се от ПЕРАЛНО ПОМЕЩЕНИЕ със застроена площ от 28.00 кв.м., ФОАЙЕ И ЛОБИ БАР със застроена площ от 96.00 кв.м., ХОТЕЛСКИ ЕТАЖ със застроена площ от 154.00 кв.м., ХОТЕЛСКИ ЕТАЖ И РЕСТОРАНТ със застроена площ от 257.00кв.м, ХОТЕСЛКИ ЕТАЖ И РЕСТОРАНТ със застроена площ от 213.00кв.м., КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА И ХОТЕЛСКИ ЕТАЖ със застроена площ от 222.00 кв.м, ХОТЕЛСКИ ЕТАЖ със застроена площ от 173.00кв.м и ХОТЕЛСКИ ЕТАЖ със застроена площ от 111.00 кв.м., при обща разгърната застроена площ на СГРАДАТА и ПРИСТРОЙКАТА от 1992.36 кв.м.

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4072
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 268