Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Производствен имот

Начална цена: 60372.00 лв. Покажи в EUR

6430 кв.м., Ягодина

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 20.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 21.09.2018 10:30
Публикувана на: 09.08.2018 09:48

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

¾ ( три четвърти) идеални части от застроено и незастроена ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 6430 кв.м /шест хиляди четиристотин и тридесет квадратни метра/, отреден като прилежаща площ на ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ, с. Ягодина, общ. Девин, обл. Смолян, съставляващо УПИ IV в кв. 7 по ПУП на с. Ягодина, обл. Смолян, при граници на имота: изток: земеделски земи, запад – УПИ II – 76 на Анета Шалакова, север – земеделски гори и на юг – улица, ВЕДНО с построените в гореописания имот: ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА на три етажа, първи етаж с кубатура 2060 куб.м / две хиляди и шестдесет кубични метра/, втори етаж с кубатура 2160 куб.м/ кубични метра/, и трети етаж и приземен етаж с кубатура от по 350 куб.м/ триста и петдесет кубични метра/, ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с кубатура от 4320 куб.м /четиристотин триста и двадесет кубични метра/, ГСМ-СГРАДА с кубатура 40 куб.м/ четирдесет кубични метра/, с три цистерни по 5 тона всяка, ПОРТИЕРНА с кубатура 40 куб.м/ четирдесет кубични метра/, РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА с кубатура от 200 куб.м /двеста кубични метра/, ТРАФОПОСТ с оборудван трансформатор от 400 Kw, ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА И ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ – осем тела и метална ограда.

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4072
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 268