Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Тристаен апартамент

Начална цена: 207000.00 лв. Покажи в EUR

110 кв.м., СОФИЯ
бул. Бъкстон № 28, вх.1, ет.1, ап.2

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Мария Красинова Цачева
Срок: от 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 14.09.2018 09:00
Публикувана на: 09.08.2018 14:02

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

АПАРТАМЕНТ № 2 (две), находящ се на I (първи) жилищен етаж в жилищната сграда, построена в гр. София, на булевард „Братя Бъкстон” № 28 (двадесет и осем) , със застроена площ от 109,93 (сто и девет цяло и деветдесет и три стотни) квадратни метра, състоящ се от: дневна, кухня – столова, две спални, сервизни помещения, една лоджия и една тераса, при съседи: бул. „Братя Бъкстон”, двор, апартамент № 3, входно преддверие и апартамент № 1, заедно с МАЗЕ № 2 (две), находящо се в сутерена на сградата, с площ от 5,51 (пет цяло и петдесет и една стотни) кв. метра, при съседи: коридор, мазе № 1, сутеренно ниво на магазин № III, мазе № 4 и мазе № 3, заедно с 4,6847 % (чеитри цяло шест хиляди осемстотин четиридесет и седем десетохилядни вурху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който сградата е построена, целият с площ от 610 (шестстотин и десет) кв.м., представляващ парцел II-72 (втори за имот с планоснимачен номер седемдесет и две) от квартал 297 (двеста деветдесет и седем) по плана на гр. София, местността „Павлово – Бъкстон”, при съседи: от две страни улици и поземлени имоти: парцел IX- за ЖС и парцел III – за магазини, който имот съгласно скица на СГКК гр. София представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1930.72.1.2 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин и тридесет, точка, седемдесет и две, точка, едно, точка, две), находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица). По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-68 / 02.12.2010г. на изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. София, п.к. 1000, ул. „Братя Бъкстон” № 28, вх.1, ет.1, ап.2. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1930.72. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: няма данни. Прилежащи части: ... Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.1930.72.1.1, 68134.1930.72.1.3. Под обекта: 68134.1930.72.1.30, 68134.1930.72.1.29, 68134.1930.72.1.28, 68134.1930.72.1.31. Над обекта: 68134.1930.72.1.7. Стар идентификатор: няма..

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Мария Красинова Цачева
Служебен номер: 840
Телефон: 02 - 9836136
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Христо Белчев" №18, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://mariatsacheva.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Мария Красинова Цачева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4059
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 259