Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Двустаен апартамент

Начална цена: 25200.00 лв. Покажи в EUR

50 кв.м., СОФИЯ
ж.к.Дружба, бл.155, вх.1Б, ет.4, ап.14

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Мария Красинова Цачева
Срок: от 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 14.09.2018 09:00
Публикувана на: 09.08.2018 14:22

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ АПАРТАМЕНТ 14 /четиринадесети/, находящ се в гр.София, ж.к. Дружба, бл.155 /сто петдесет и пет/, вх.1Б /едно буква „Б”/, ет. IV /четвърти/, със застроена площ от 50.18 /петдесет цяло и осемнадесет стотни/ кв.м., състоящ се от антре, кухненски бокс, дневна-трапезария, спалня и баня - тоалетна, при съседи: ап.13 /тринадесети/, двор, апартамент 15 /петнадесети/ и коридор, заедно с 0,804% /нула цяло осемстотин и четири върху сто/ идеални части от общите части на сградата, а съгласно скица от СГКК, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1500.2369.2.65 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда и петстотин точка две хиляди триста шестдесет и девет точка две точка шестдесет и пет/ в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-27 /03.04.2012г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със запвед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имотагр. София, р-н Искър, жк. Дружба, бл. 155, вх.1Б, ет.4, ап.14. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1500.2369 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда и петстотин точка две хиляди триста шестдесет и девет/. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 /едно/. Посочена в документа площ: 50,18 /петдесет цяло и осемнадесет стотни/ кв.м. Прилежащи части: 0,804 % нула цяло осемстотин и четири хилядни върху сто/ ид. Части от общите части на сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.1500.2369.2.66, 68134.1500.2369.2.64, под обекта: 68134.1500.2369.2.46, над обекта: 68134.1500.2369.2.83. Стар идентификатор: няма.

Тип строителство

  • Панел

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Мария Красинова Цачева
Служебен номер: 840
Телефон: 02 - 9836136
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Христо Белчев" №18, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://mariatsacheva.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Мария Красинова Цачева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4059
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 259