Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Парцел

Начална цена: 5760.00 лв. Покажи в EUR

21 кв.м., СОФИЯ

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Милен Иванов Бъзински
Срок: от 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 14.09.2018 11:00
Публикувана на: 09.08.2018 15:43

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1506.2179 /шест, осем, едно, три,четири, точка, едно, пет, нула, шест, точка, две, едно, седем, девет/, с адрес: гр.София, община Столична, област София /столица/, район "Искър", местност "Смолници", с площ от 21 /двадесет и един/ кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, стар идентификатор: 68134.1506.395 /шест, осем, едно, три,четири, точка, едно, пет, нула, шест, точка, три, девет, пет/, номер по предходен план 395 /триста деветдесет и пет/, квартал 31а /тридесет и едно, буква "А"/, при съседи: 68134.1506.2180, 68134.1506.1081, 68134.1506.1082, 68134.1506.1083 заб. В цената е включен ДДС Лице за контакт в кантората - Анна Търпенова, тел. 0897 091 540, [email protected]

ЧСИ

Име: Милен Иванов Бъзински
Служебен номер: 838
Телефон: 02 439 76 20, 02 9 888 037
E-mail: [email protected]
Адрес: София, бул. Витоша № 10, eт.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milenbazinski.com
Виж всички активни обяви за имоти на Милен Иванов Бъзински

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4059
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 259