Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Етаж от къща

Начална цена: 155600.00 лв. Покажи в EUR

137 кв.м., СОФИЯ
улица Ветрушка № 5А

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Уляна Колева Димоларова
Срок: от 10.08.2018 до 10.09.2018
Обявяване на: 11.09.2018 09:30
Публикувана на: 09.08.2018 16:01

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, със застроена площ от 137 /сто тридесет и седем/ кв.м., състоящ се от две стаи, дневна, столова, кухня и сервизни помещения, находящ се в ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с гаражи и тавански жилищен етаж, находяща се в гр. София, ул. „Ветрушка“ № 5-а (пет - буква „а“), заедно със съответни идеални части от правото на строеж върху дворното място, без дворното място върху което е построена сградата, представляващо УПИ IX-395 (девети, отреден за имот триста деветдесет и пети) от кв. 198 (сто деветдесет и осем) по плана на гр. София, м. „Павлово-Бъкстон“, цялото с площ от 588 (петстотин осемдесет и осем) кв.м., при съседи: тупик, УПИ X-396, УПИ XI-394 и от две страни УПИ I за ЖС, който втори жилищен етаж, съгласно схема на самостоятелен обект в сграда № 15-90121-13.02.2018 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър-гр. София, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1930.395.1.2 /шест осем едно три четири точка едно девет три нула точка три девет пет точка едно точка две/по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, общ. Столична, обл. София град, одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК; адрес на имота: гр. София, р-н Витоша, ул. „Ветрушка“ № 5, ет. 2; самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1930.395, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта:1; площ 137 кв.м.;съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 68134.1930.395.1.1; над обекта: 68134.1930.395.1.3.

ЧСИ

Име: Уляна Колева Димоларова
Служебен номер: 858
Телефон: 02 - 9516069
E-mail: [email protected]
Адрес: София, гр. София, ул. Алабин 46, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.hhd.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Уляна Колева Димоларова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4059
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 259