Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Други

Начална цена: 42000.00 лв. Покажи в EUR

548 кв.м., ЛОВЕЧ
ж.к. "Младост", ул. "Стара планина"

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 28.08.2018 до 28.09.2018
Обявяване на: 01.10.2018 14:00
Публикувана на: 09.08.2018 16:34

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Административна сграда , находяща се в гр. Ловеч, жилищен комплекс „Младост“, ул. „Стара планина“, състояща се от : МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА със застроена площ от 547.50 /петстотин четиридесет и седем цяло и петдесет стотни/ кв. м., разгъната застроена площ -1095 /хиляда и деветдесет и пет/ кв. м., ведно с МАСИВНО ЕДНОЕТАЖНО ПРИСТРОЯВАНЕ със застроена площ от 51.45 /петдесет и едно цяло и четиридесет и пет стотни/ кв. м. и РАМПА на част от източната и на цялата северна страна на двуетажната сграда със застроена площ от 116.23 /сто и шестнадесет цяло и двадесет и три стотни/ кв. м., заедно с отстъпеното право на строеж върху държавен УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ III /трети/ в кв. 2 /втори/ по подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на гр. Ловеч, ж.к. „Младост“, одобрен през 1975 г., при граници и съседи на сградата: на изток – двор, на запад – главен производствен корпус на „Принтком“ ООД-София, на север – главен производствен корпус на „Принтком“ ООД-София, и на юг – улица и при граници на имота по скица: на изток – ПИ I, II, VIII, IХ, на запад – улица, на север – улица, на юг – улица.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №665/14

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Звездомира Балевска, тел. 0879 634 660,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4069
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 268