Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Къща

Начална цена: 21900.00 лв. Покажи в EUR

66 кв.м., Смирненски
ул. "Чавдар войвода" - ИД 1070/2013

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 20.08.2018 до 20.09.2018
Обявяване на: 21.09.2018 10:00
Публикувана на: 10.08.2018 11:36

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ДВОРНО МЯСТО с площ по нотариален акт 1525 кв.м. /хиляда петстотин двадесет и пет квадратни метра/ - урегулирано, а 1335 кв.м. /хиляда триста тридесет и пет квадратни метра/ - неурегулирано, а по скица № 592/20.09.2007 г. На Община Ветово – поземлен имот с площ 1412 кв.м. /хиляда четиристотин и дванадесет квадратни метра/, за който е отреден терен – УПИ III – 162 /три римско - сто шестдесет и две арабско/, като регулацията в имота не е приложена, находящо се в с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе, ул. Чавдар войвода представляващо УПИ III – 162 /три римско - сто шестдесет и две арабско/, в квартал 26 /двадесет и шест/ по плана на с. Смирненски, ведно с построените в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ, ГАРАЖ и СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ, при граници и съседи: Дочо Стоянов Станчев, наследници на Неделчо Иванов Василев и от две страни улици. По време на описа са констатирани следните площи на постройките, установени чрез контролни измервания на място: ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ около 66 кв.,м. /шестдесет и шест квадратни метра/, ведно с констатирано на място избено помещение със светла площ от 10.40 кв.м. /десет квадратни метра и четиридесет квадратни дециметра/. ЛЯТНА КУХНЯ с площ около 50 кв.,м. /петдесет квадратни метра/; ГАРАЖ с площ около 35.70 кв.,м. /тридесет и пет квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра/. СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с площ около 62.40 кв.,м. /шестдесет и два квадратни метра и четиридесет квадратни дециметра/ . По време на описа са констатирани два гаража с надстройка със застроена площ, установена на място чрез измерване – 96 кв.м. /деветдесет и шест квадратни метра/.   НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 21 900.00 лв. вписана Възбрана, учредена Договорна ипотека първа по ред,вписана Законна ипотека втора по ред в полза на АЛФА БАНК - КЛОН БЪЛГАРИЯ, Определям всеки вторник и сряда от 12:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на имота.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4070
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 268