Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Къща

Начална цена: 67500.00 лв. Покажи в EUR

77 кв.м., РУСЕ
ул. "Сент Уан" № 24 - ИД 888/2010

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 27.08.2018 до 27.09.2018
Обявяване на: 28.09.2018 10:00
Публикувана на: 10.08.2018 11:47

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.5172 /шест три четири две седем точка две точка пет едно седем две/, находящ се в гр. Русе, обл. Русе, ул. „Сент Уан” №24 /двадесет и четири/, с площ 130 кв.м. /сто и тридесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до10м.), в едно със сградите, които попадат върху имота: СГРАДА с идентификатор 63427.2.5172.1 /шест три четири две седем точка две точка пет едно седем две точка едно/, със застроена площ 16 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор 63427.2.5172.2 /шест три четири две седем точка две точка пет едно седем две точка две/, със застроена площ 77 кв.м. /седемдесет и седем квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, предназначение: жилищна сграда - многофамилна; СГРАДА с идентификатор 63427.2.5172.3 /шест три четири две седем точка две точка пет едно седем две точка три/, със застроена площ 23 кв.м. /двадесет и три квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: сграда за търговия – КАФЕ БАР, при граници и съседи за целият имот : 63427.2.2992, 63427.2.3065, 63427.2.3066.   ЦЕНА: 67 500.00 лв. вписана Възбрана и учредена Договорна ипотека в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД – правоприемник на АЛФА БАНК АД Определям всеки вторник и петък от 15:00 ч. до 17:00 ч. за оглед на имота.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4070
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 268