Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Производствен имот

Начална цена: 66817.00 лв. Покажи в EUR

247 кв.м., САНДАНСКИ
м. "Соколовец"

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
Срок: от 10.08.2018 до 10.09.2018
Обявяване на: 11.09.2018 13:00
Публикувана на: 10.08.2018 13:00

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

3. Сграда с идентификатор: 65334.202.10.6, Предназначение: Промишлена сграда с площ от 247,00кв.м., Брой етажи: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 202, в поземлен имот: 65334.202.10, по кадастралната карта на гр. Сандански, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 65334.202.10, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, складов обект, с от площ от12 656кв.м. ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 202, по кадастралната карта на гр. Сандански, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 3007, Съседи: 65334.202.8; 65334.170.16; 65334.206.747; 65334.206.686; 65334.206.743; 65334.206.679; 65334.105.130; ВЕДНО с правото на строеж върху мястото. - Сградата е едноетажна, метална конструкция на бетонни ивични основи и сандвич панели от етернитови плоскости по външни ограждащи стени. В същата са обособени две помещения – склад от северната страна на сградата и офис /бивша лаборатория/ от юг. Покривът на сградата е от огъната ламарина на метални ферми. Входни врати – метални. Дограма – метална. Склада е с под – циментова замазка, стени – етернитови плоскости и латекс, таван – водоустойчив шперплат на метална конструкция. Има изградена Ел. инсталация. Офиса се състои от седем помещения с тухлени вътрешни преградни стени между тях. Шест от помещенията са с под – обикновена мозайка, а седмото е с под – циментова замазка и балатум, стени на вътрешните преградни стени – варова мазилка и латекс, на външните оградни стени – етернитови плоскости и латекс. Таван – стиропорени плоскости на метална конструкция вътрешни врати – шпервани. Има изградена Ел и ВиК инсталации. НАЧАЛНА ЦЕНА 66 817лв./шестдесет и шест хиляди осемстотин и седемнадесет лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

ЧСИ

Име: Александър Борисов Цанковски
Служебен номер: 701
Телефон: 073 - 831138
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул."Христо Татарчев"№38, вх.А, ет.1, ап.1А
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://tsankovski.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Александър Борисов Цанковски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4059
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 259