Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Склад

Начална цена: 186356.00 лв. Покажи в EUR

449 кв.м., САНДАНСКИ
м. "Соколовец"

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
Срок: от 10.08.2018 до 10.09.2018
Обявяване на: 11.09.2018 13:00
Публикувана на: 10.08.2018 13:32

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

7. Сграда с идентификатор: 65334.202.10.11, Предназначение: Складова база, склад, с площ от 449,00кв.м., Брой етажи: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 202, в поземлен имот: 65334.202.10, по кадастралната карта на гр. Сандански, изградена в Поземлен имот с идентификатор: 65334.202.10, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, складов обект, с от площ от12 656кв.м. ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 202, по кадастралната карта на гр. Сандански, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 3007, Съседи: 65334.202.8; 65334.170.16; 65334.206.747; 65334.206.686; 65334.206.743; 65334.206.679; 65334.105.130; ВЕДНО с правото на строеж върху мястото. - Сградата по данни на длъжника е изградена през 2001г. и е със светла височина Н=6,00м. Същата представлява масивна конструкция със стоманобетонни ивични основи, колони и пояси и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е двускатен от огъната ламарина на метални ферми. Външните стени са изпълнени с варов мазилка и фасадна боя. Входна и вътрешни врати – метални, портални. Дограма – метална. Сградата се състои от два склада и входно помещение. Склада от юг е с под – шлайфан бетон, стени – варова мазилка и латекс, таван – покривна конструкция. Входното помещение е с под – частично – шлайфан бетон, частично – циментова замазка и каучукови огнеупорна настилка, стени – варова мазилка и латекс, таван – окачен – тип „Армстронг”. Склада от север е с под – циментова замазка и каучукова огнеопорна настилка, стени – варова мазилка и латекс, таван – окачен тип „Армстронг”. Има изградена Ел. Инсталация. Сградата е функционално свързана със сграда с ид. 65332.202.10.2 НАЧАЛНА ЦЕНА 186 356лв./сто осемдесет и шест хиляди триста петдесет и шест лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

ЧСИ

Име: Александър Борисов Цанковски
Служебен номер: 701
Телефон: 073 - 831138
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул."Христо Татарчев"№38, вх.А, ет.1, ап.1А
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://tsankovski.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Александър Борисов Цанковски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4059
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 259