Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Магазин

Начална цена: 47880.00 лв. Покажи в EUR

47 кв.м., РУСЕ
ИД 184/2018, ул. Ниш № 18

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Цветанка Стойчева Георгиева
Срок: от 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 14.09.2018 09:00
Публикувана на: 10.08.2018 14:27

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

МАГАЗИН № 2, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4706.1.21, с адрес: гр. Русе, ул. Ниш № 18, ет. 0, обект № 2, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4706, предназначение на самостоятелния обект – за здравни и социални услуги, брой нива на обекта – 1, посочена в документа площ – 46,94 кв.м., прилежащи части – 3,41 % ид.ч. от сградата, представляващи 5.38 кв.м, както и толкова ид.ч. от правото на собственост върху терена, представляващ имот № 4706, за който е образуван УПИ № XXI- 4706 в кв. 422 по кадастралния план на гр. Русе, целият с площ 303 кв.м., съгласно нотариален акт и представляващ съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ – поземлен имот с идентификатор 63427.2.4706 с площ 304 кв.м. с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – високо застрояване (над 15 м.), при съседи на самостоятелния обект в сградата: на същия етаж – 63427.2.4706.1.12, под обекта – няма, над обекта – 63427.2.4706.1.2.

ЧСИ

Име: Цветанка Стойчева Георгиева
Служебен номер: 760
Телефон: 082 - 838040
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Хан Крум № 2
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Цветанка Стойчева Георгиева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4070
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 268