Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Заведение

Начална цена: 216000.00 лв. Покажи в EUR

591 кв.м., ПЕТРИЧ
местност „Зад кулата”

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Георги Николов Цеклеов
Срок: от 21.08.2018 до 21.09.2018
Обявяване на: 25.09.2018 12:00
Публикувана на: 10.08.2018 17:19

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Предмет на публичната продан е МЕХАНА със застроена площ от 590.80 кв. м. /петстотин и деветдесет цяло и осемдесет стотни квадратни метра/, находяща се в сутеренния етаж на ЧЕТИРИЕТАЖНАТА МАСИВНА СГРАДА, с предназначение за „МЛАДЕЖКИ ДОМ”, построена в поземлен имот 000005 /пети/ в местността „Зад кулата”, с начин на трайно ползване на имота – залесена територия в землището на гр. Петрич, с ЕКАТТЕ 56126, собственост на МЗГ – ДЛ, с площ на имота по скица от 3.929 дка /три декара деветстотин двадесет и девет квадратни метра/, ВЕДНО с отстъпено право на строеж върху мястото, при граници и съседи на имота: ПИ с пл. 509004 и залесена територия на МЗГ – ДЛ, която сграда е заснета в Кадастрална на карта на гр. Петрич с идентификатор 56126.509.54.1 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, петстотин и девет, точка, петдесет и четири, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. „Неизвестна”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.509.54, застроена площ: 560 кв. м. /петстотин и шестдесет квадратни метра/, брой етажи: /четири/, предназначение: Сграда за култура и изкуство, част, от която механа е заснета като сграда с идентификатор 56126.509.54.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. Неизвестна, сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.509.54, застроена площ: 95 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за култура и изкуство, номер по предходен план: няма. Сградата, в която се намира механата представлява четириетажна масивна сграда плюс сутерен със стоманобетонова носеща конструкция, тухлени стени и плосък покрив с хидроизолация. Фасадите на сградата са от видими тухли. Сутеренът – механа от 590,80 м2 се състои от входна част със стълбище, голяма търговска зала с бар-плот, кухненска част, складова част, санитарни възли. Входът е откъм партера на сградата през входна врата от МДФ – кафява-остъклена. Коридорът е с теракот-лукс по пода, стените са с тапети-лукс, тавана е окачен с вградено осветление. През още една МДФ врата се слиза по стълбище към механата. Обособен е склад в ляво от стълбището преди входа с теракот и мозайка по под, и мазилка по стени, от който склад се влиза по коридор, водещ към кухня-с теракот и фаянс+мазилка, както и към умивалник-с бетонови мивки, стар теракот и мазилка; съблекалня-с теракот и мазилка; санитарен възел, монтирана е и голяма отоплителна печка на нафта за механата. В механата търговската зала е с каменна и тухлена зидария, както и мазилка и стъкло по стените. Таваните са с гипскартон, дърво и мазилка. Подът е на ламинат и гранитогрес. Санитарният възел е с 2 отдела с по 2 клетки и умивалници. Вратите са дървени и алуминиеви, стените и пода са с фаянс и теракот. От механата има осигурен подход към открита тераса с прекрасен поглед към града и околностите. Строителството на сградата е извършено през 1977 г, като са правени подобрения впоследствие през 2006-07г . Светлата височина на механата е около 3,00м. Сградата е разположен в южната част на града, в подножието на планината Беласица, с чудесен изглед към град Петрич и околностите. Пътят до обекта на оценка е асфалтиран. Екологичната обстановка е нормална. Гугъл координати: 41°23'24.95"С, 23°12'40.84"И. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал. 1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Петрич, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Георги Николов Цеклеов
Служебен номер: 702
Телефон: 0747 – 80809; 0 89 456 8077
E-mail: [email protected]
Адрес: Разлог, ул. Бяла река No14
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.georgitsekleov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Николов Цеклеов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4059
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 259