Етаж от къща

Начална цена: 70240.00 лв. Покажи в EUR

400 кв.м., Вършец
ул. Отец Паисий

Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
ЧСИ: Мая Цветанова Иванова
Срок: от 03.09.2018 до 03.10.2018
Обявяване на: 04.10.2018 09:30
Публикувана на: 16.08.2018 11:21

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 12961.422.57.1.2 (дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и две точка петдесет и седем точка едно точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Вършец, община Вършец, област Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-74/24.06.2008 г. на ИД на АГКК, с адрес: град Вършец, ул. Отец Пайсии ет. 2, Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 12961.422.57 (дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и две точка петдесет и седем), с предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, с брой етажи: 1 (един), без посочена площ по скица, ведно с прилежащите му 1/3 (една трета) идеални части от общите части на сградата и 1/3 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12961.422.57 (дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и едно точка четиристотин двадесет и две точка петдесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Вършец, община Вършец, област Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-74/24.06.2008 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: гр. Вършец, ул. Отец Пайсии, с площ: 1428 кв.м. (хиляда четиристотин двадесет и осем квадратни метра) с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), с номер по предходен план: 50 (петдесет), квартал 2 (втори), парцел XXXIII (тридесет и трети), по плана на община Вършец, област Монтана, при съседи на поземления имот: 12961.422.70, 12961.422.56, 12961.422.53, 12961.422.52, 12961.422.51 и 12961.422.28, а по доказателствен документ предтавляващ: ВТОРИ ЕТАЖ от триетажна масивна жилищна сграда с площ 400,00 кв.м. (четиристотин квадратни метра), построена в урегулиран поземлен имот (парцел) XXXIII (тридесет и трети) дв. 50 (петдесет) квартал 2 (втори) по плана на град Вършец, ведно с 1/3 (една трета) идеална част от общите части от общите части на сградата и ведно с 1/3 (една трета) идеална част от парцел XXXIII (тридесет и трети) дв. 50 (петдесет) квартал 2 (втори) по плана на град Вършец, целия с площ от 1412 кв.м. (хиляда четиристотин и дванадесет квадратни метра) и при съседи: път, Кооперация „Възраждане 98“, гр. Вършец и „КО И ДО“ ЕООД.

ЧСИ

Име: Мая Цветанова Иванова
Служебен номер: 748
Телефон: 096 - 305205
E-mail: [email protected]
Адрес: Монтана, бул. Трети март 68
Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мая Цветанова Иванова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4309
  • Продажба на МПС: 181
  • Продажба на имущество: 220