Земеделски имот

Начална цена: 108660.80 лв. Покажи в EUR

914 кв.м., МОНТАНА
местност Бреста

Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
ЧСИ: Мая Цветанова Иванова
Срок: от 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 19.11.2018 09:30
Публикувана на: 10.10.2018 13:59

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1. ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ПОСТРОЙКА – КРАВАРНИК със застроена площ от 914.00 кв.м., заедно с поземления имот в който е изградена, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 084037, образуван от имот № 084008, съгласно Удостоверение за идентичност на имот изх. № 1552/26.08.2008 г. на Общинска служба по земеделие и гори – село Медковец, находящ се в местността “Бреста” в землището на с. Медковец с ЕКАТТЕ 47593, община Медковец, обл. Монтана, с начин на трайно ползване животновъдна ферма, с площ от 2,424 дка, при граници на имота по скица: имот № 084038 – нива на Генчо Колчов Линков, имот № 000550 – ведомствен път на община, имот № 084032 – животновъдна ферма на Румен Игнатов Атанасов и др. и имот № 000531 – полски път на община,

ЧСИ

Име: Мая Цветанова Иванова
Служебен номер: 748
Телефон: 096 - 305205
E-mail: [email protected]
Адрес: Монтана, бул. Трети март 68
Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мая Цветанова Иванова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3484
  • Продажба на МПС: 139
  • Продажба на имущество: 310