Склад

Начална цена: 96940.80 лв. Покажи в EUR

246 кв.м., ЛОМ
ул. Митко Палаузов

Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
ЧСИ: Мая Цветанова Иванова
Срок: от 26.10.2018 до 26.11.2018
Обявяване на: 27.11.2018 09:30
Публикувана на: 10.10.2018 14:14

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.506.2917, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Лом, ул. Митко Палаузов, с площ от 1113 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: 2917, квартал: 239, парцел: I, при съседи: 44238.506.5049, 44238.506.9504, 44238.506.11, 44238.506.3023, 44238.506.9511, 44238.506.9503, ВЕДНО с построената в имота СГРАДА с идентификатор 44238.506.2917.1 кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, одобрени със заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата :гр. Лом, ул. Митко Палаузов, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 44238.506.2917, застроена площ от 246 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Сграда със смесено предназначение, а по документ за собственост представляващ: ДВОРНО МЯСТО в гр. Лом, ул. Драгоман № 22 имот планоснимачен номер 2917, квартал 239, парцел І, по плана на гр. Лом, одобрен със Заповед № 393/1991 г., с площ от 1120 кв.м., при съседи по скица: от три страни улици и УПИ ХІ-5049 и УПИ Х-5050, всички от квартал 239 по плана на гр. Лом, ведно с построената в него “Складова база за месо и местни произведения, офиси и гараж” с обща разгъната застроена площ от 244 кв.м.

ЧСИ

Име: Мая Цветанова Иванова
Служебен номер: 748
Телефон: 096 - 305205
E-mail: [email protected]
Адрес: Монтана, бул. Трети март 68
Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мая Цветанова Иванова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4433
  • Продажба на МПС: 276
  • Продажба на имущество: 280