Гараж

Начална цена: 2851.20 лв. Покажи в EUR

17 кв.м., БЕРКОВИЦА
ж.к. Стара планина, бл. Здравец № 9, ет. 0

Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
ЧСИ: Мая Цветанова Иванова
Срок: от 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 20.11.2018 11:30
Публикувана на: 10.10.2018 14:29

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 03928.508.334.7.11 по кадастралната карта на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, одобрена със Заповед № 300-5-93/24.10.2003 г. на изпълнителния директор на АК, с адрес: гр. Берковица, ж.к. Стара планина, бл. Здравец № 9, ет. 0, който обект попада в сграда с идентификатор 03928.508.334.7, построена в поземлен имот с идентификатор 03928.508.334 с предназначение: гараж в сграда, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 03928.508.334.7.12, 03928.508.334.7.14, 03928.508.334.7.13 и над обекта: 03928.508.334.7.2, с площ по документ за собственост 16.76 кв.м., и с площ от 17.34 кв.м. по схема на самостоятелен обект в сграда и Удостоверение на лицензиран оценител, и представляващ гараж № 7, при съседи: стълбище, гараж № 8 и гараж № 3, ведно с 1,99 % идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху поземления имот

ЧСИ

Име: Мая Цветанова Иванова
Служебен номер: 748
Телефон: 096 - 305205
E-mail: [email protected]
Адрес: Монтана, бул. Трети март 68
Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мая Цветанова Иванова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4433
  • Продажба на МПС: 276
  • Продажба на имущество: 280