Двустаен апартамент

Начална цена: 56640.00 лв. Покажи в EUR

65 кв.м., Банско
М. "СТРАГИТЕ", ЕТ. 4, АП. 244

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Виолина Йорданова Тозева
Срок: от 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 13.11.2018 11:30
Публикувана на: 11.10.2018 09:57

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 02676.156.57.2.19 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, сто петдесет и шест, точка, петдесет и седем, точка, две, точка, деветнадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма, с адрес на имота: гр. Банско /2770/, м. "СТРАГИТЕ", ет. 4, ап. 244, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2, разположен в поземлен имот с идентификатор 02676.156.57 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, сто петдесет и шест, точка, петдесет и седем/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива - 1 /едно/, с площ 65.14 кв.м. /шестдесет и пет цяло и четиринадесет стотни квадратни метра/, прилежащи части: 7.28 кв.м. /седем цяло и двадесет и осем стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 02676.156.57.2.18 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, сто петдесет и шест, точка, петдесет и седем, точка, две, точка, осемнадесет/, 02676.156.57.2.20 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, сто петдесет и шест, точка, петдесет и седем, точка, две, точка, двадесет/, под обекта - 02676.156.57.2.13 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, сто петдесет и шест, точка, петдесет и седем, точка, две, точка, тринадесет/, над обекта: 02676.156.57.2.25 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, сто петдесет и шест, точка, петдесет и седем, точка, две, точка, двадесет и пет/, стар идентификатор няма, който самостоятелен обект съгласно документ за собственост представлява АПАРТАМЕНТ № 244 /двеста четиридесет и четири/, находящ се на IV /четвърти/ етаж, заедно с партера на кота +8.40, състоящ се от коридор, кухня, трапезария, дневна, спалня, баня с тоалетна, склад и балкон, със застроена площ от 72.42 /седемдесет и две цяло и четиридесет и две стотни/ кв.м., ведно със 7.28 /седем цяло двадесет и осем стотни/ кв. м. от площта на общите части на сградата, при съседи: външен зид, апартаменти № 243, № 245, коридор, заедно със съответното право на строеж от УПИ, който апартамент е част от комплекс „Жилищни сгради, ресторант, Спортна база”, /Страгите/, гр. Банско, изграден в урегулиран поземлен имот /УПИ/ № 156057 /сто и петдесет и шест хиляди и петдесет и седем/, в местността „Страгите”, землището на гр. Банско, община Банско, с обща площ на поземления имот от 13 963 кв.м. /тринадесет хиляди деветстотин шестдесет и три квадратни метра/, при съседи: имот № 156020, имот № 156043, имот № 156075, имот № 156016, имот № 156075, имот № 000666, имот № 156056, имот № 000666, имот № 156012, имот № 156011, имот № 156010, имот № 156008, имот № 156002, имот № 000619, имот № 000621, имот № 156003 НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена, от която да започне наддаването при публичната продан е в размер на 56 640.00 лв. /петдесет и шест хиляди шестстотин и четиридесет лева/.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Виолина Йорданова Тозева
Служебен номер: 795
Телефон: 073 836295
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул.Тодор Александров №41, ет.3, офис 15,16 и 17
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.violina-tozeva.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Виолина Йорданова Тозева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4433
  • Продажба на МПС: 276
  • Продажба на имущество: 280