Къща

Начална цена: 62187.35 лв. Покажи в EUR

0 кв.м., РАЗЛОГ
гр.Разлог, ул."Цар Иван Асен II" № 19

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Шукри Шукри Дервиш
Срок: от 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 13.11.2018 11:00
Публикувана на: 11.10.2018 11:11

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА с идентификатор 61813.762.251.1/шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин шестдесет и две, точка, двеста петдесет и едно, точка, едно/, която жилищна сграда попада в поземлен имот с идентификатор 61813.762.251/ шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин шестдесет и две, точка, двеста петдесет и едно/, със застроена площ по документ за собственост от 71.00/седемдесет и един квадратни метра/квадратни метра, с административен адрес: гр.Разлог, обл.Благоевград, ул.”Цар Иван Асен II” № 19 по кадастралната карта на гр.Разлог, одобрена със Заповед № РД – 18 – 33 от 15.05.2006 год. на изпълнителния директор на АК, при съседи на поземления имот: имот № 61813.762.250; имот № 61813.762.252; имот № 61813.762.49; имот № 61813.762.239, с площ от 236/двеста тридесет и шест квадратни метра/квадратни метра, който обект по доказателсвен акт за собственост, представлява ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 71.00/седемдесет и един квадратни метра/квадратни метра, изградена в УПИ XVI/шестнадесети/пл..№ 2324/две хиляди триста двадесет и четвърти/ в кв. № 141/сто четиридесет и първи/, по плана на гр.Разлог, действащ към 2001г., целия УПИ с площ от 236/двеста тридесет и шест квадратни метра/квадратни метра, при съседи на имота:Благо Иванов Прангов, Никола Атанасов Пръчков, баир и улица, съгласно нот.акт За Учредяване на Договорна ипотека, вписан в Сл. В при РС – Разлог с вх.рег.№ 5095/16.06.2008год., Акт № 100, том IІ, дело № 4686/2008год.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Шукри Шукри Дервиш
Служебен номер: 796
Телефон: 0745 61591
E-mail: [email protected]
Адрес: Петрич, ул. Полковник Дрангов No10, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.shukridervish.com
Виж всички активни обяви за имоти на Шукри Шукри Дервиш

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4433
  • Продажба на МПС: 276
  • Продажба на имущество: 280