Тристаен апартамент

Начална цена: 30392.00 лв. Покажи в EUR

62 кв.м., СМОЛЯН
кв. Устово, ж.к. "Петровица", блок "Трандевица Б-1 (Б-едно)", вх. Б, ап. 35

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 20.10.2018 до 20.11.2018
Обявяване на: 21.11.2018 09:30
Публикувана на: 11.10.2018 11:13

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Апартамент № 35 (тридесет и пети), находящ се на 5 (пети) етаж, във вход Б в жилищна сграда - блок "Трандевица Б-1 (Б-едно)", построена в общински поземлен имот в гр. Смолян, квартал Устово, ж.к. "Петровица", състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения със застроена площ от 62.45 кв.м. (шестдесет и две цяло и четиридесет и пет стотни квадратни метра), при съседи: държавни жилища, ВЕДНО с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 38 (тридесет и осем) с полезна площ от 5.26 кв.м. (пет цяло и двадесет и шест стотни квадратни метра), при съседи: държавни избени помещения, ВЕДНО с 2.15 % (две цяло и петнадесет стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, който апартамент е с идентификатор 67653.926.148.2.15 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, шест, точка, едно, четири, осем, точка, две, точка, едно, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-66/11.10.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Смолян, кв. "Устово", ул. "Атанас Беров" № 6, бл. Б-1, вх. Б, ет. 5, ап. 35, с предназначение - жилище, апартамент, на едно ниво, при граници и съседи: на същия етаж - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.926.148.2.14, под обекта - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.926.148.2.12, над обекта - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.926.148.2.18, разположен в сграда № 2 (две) находяща се в поземлен имот с идентификатор 67653.926.148 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, шест, точка, едно, четири, осем) по кадастралната карта на гр. Смолян.

Тип строителство

  • Панел

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Асансьор

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 917
Телефон: 030162087;030162093
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4433
  • Продажба на МПС: 276
  • Продажба на имущество: 280