Парцел

Начална цена: 45045.12 лв. Покажи в EUR

707 кв.м., СВИЩОВ
ул."Черни връх"

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Виктор Георгиев Георгиев
Срок: от 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 13.11.2018 08:30
Публикувана на: 11.10.2018 14:23

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 12.10.2018г. до 12.11.2018г. с обявяване на 13.11.2018г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следните недвижими имоти, принадлежащи на ипотекарния длъжник „ЕДИ 91“ ЕООД, за удовлетворяване на вземането на „АЛФА БАНКА“АД, а именно: 1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІХ (девет римско), в квартал 112 (сто и дванадесет) по ПУП на гр.Свищов, изменен със заповед № 324/31.01.2006г. кмета на Община Свищов, с идентификатор на имота 65766.702.5541 по кадастралната карта на град СВИЩОВ с площ 707 кв.м (седемстотин и седем), с адрес на поземления имот гр.Свищов, п.к. 5250, ул. "Черни връх", при съседи: имот с идентификатор 65766.702.5543; имот с идентификатор 65766.702.5542 и от две страни с улица с идентификатор 65766.702.9633. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 45 045,12 лв. с ДДС /четиридесет и пет хиляди и четиридесет и пет лева и дванадесет стотинки с данък добавена стойност/.

ЧСИ

Име: Виктор Георгиев Георгиев
Служебен номер: 725
Телефон: 062 - 650 629
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Васил Левски No3, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://www.bailiff-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Виктор Георгиев Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3484
  • Продажба на МПС: 139
  • Продажба на имущество: 310