Парцел

Начална цена: 2306.58 лв. Покажи в EUR

770 кв.м., Царевец

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Виктор Георгиев Георгиев
Срок: от 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 13.11.2018 08:30
Публикувана на: 11.10.2018 14:39

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 12.10.2018г. до 12.11.2018г. с обявяване на 13.11.2018г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следните недвижими имоти, принадлежащи на ЕМИЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ и АНЕЛИЯ ВЛАДОВА ИВАНОВА, за удовлетворяване на вземането на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД, правоприемник на „АЛФА БАНК– клон България“АД, а именно: 1. НЕДВИЖИМ ИМОТ - ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО от 770.00 кв.м. (седемстотин и седемдесет кв.м.), съставляващо УПИ VІ - 95 (шест римско за деветдесет и пет арабско) в квартал 19 (деветнадесети) по ПУП на с. Царевец, общ Свищов, при граници: юг - улица, север - улица, изток - Емил Димитров Иванов и запад - Петър Василев Петров. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 2 306,58 лв. (две хиляди триста и шест лева и петдесет и осем стотинки).

ЧСИ

Име: Виктор Георгиев Георгиев
Служебен номер: 725
Телефон: 062 - 650 629
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Васил Левски No3, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://www.bailiff-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Виктор Георгиев Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3484
  • Продажба на МПС: 139
  • Продажба на имущество: 310