Парцел

Начална цена: 2160.00 лв. Покажи в EUR

4776 кв.м., Дъбене

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Петя Стойчева Николова
Срок: от 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 13.11.2018 13:00
Публикувана на: 11.10.2018 18:31

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ид 20179110400685/2017 г. - 4.) Поземлен имот № 000255 /нула, нула, нула, две, пет, пет/ с площ 4.776/четири дка седемстотин седемдесет и шест кв. м./, рибарник, пета категория, находящ се в обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Дъбене, ЕКАТТЕ 24241 местност „Долните ливади“, землище Дъбене, при граници на имота: № 000251, Рибарник на ОПФ с. Дъбене № 000270, рибарни на ОПФ Дъбене №№№236, полски път на Община Карлово № 000424, пасище, мера на ОПФ с. Дъбене № 000239. Съгласно скица № К04763/18.06.2018 г. издадена от ОСЗ – гр. Карлово, представлява: Имот № 000255 находящ се в землището на село Дъбене, ЕКАТТТЕ 24241, община Карлово, местността „Долните ливади“, с площ на имота: 4,776 дка. (четири декара седемстотин седемдесет и шест кв.м.), начин на трайно ползване – рибарник, категория на земята при неполивни условия – пета, при граници и съседи на имота: имот № 000251 – рибарник на ОПФ – Дъбене, имот № 000270 – рибарник на Община Карлово, имот № 000236 – полски път на Община Карлово, имот № 000476 – пасище, мера на ОПФ – Дъбене, имот № 000239 – др. селскостопанска т. на Община Карлово, имот № 000476 – пасище, мера на ОПФ – Дъбене.

ЧСИ

Име: Петя Стойчева Николова
Служебен номер: 911
Телефон: 032 539 933
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, гр. Пловдив, ул. Йоаким Груев №39 А, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петя Стойчева Николова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3484
  • Продажба на МПС: 139
  • Продажба на имущество: 310