Парцел

Начална цена: 3920.00 лв. Покажи в EUR

8667 кв.м., Дъбене

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Петя Стойчева Николова
Срок: от 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 13.11.2018 13:00
Публикувана на: 11.10.2018 18:35

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ид 20179110400685/2017 г. - 6.) Поземлен имот № 000286 /нула, нула, нула, две, осем, шест/ с площ 8.667 /осем дка шестстотин шестдесет и седем кв.м./, рибарник, пета категория, находящ се в обл. Пловдив, общ. Карлово, с. Дъбене, ЕКАТТЕ 24241 местност „Долните ливади“, землище Дъбене, при граници на имота: №000285, рибарник на ОПФ с. Дъбене №000277, рибарник на ОПФ, с. Дъбене № 000428, пасище, мера на ОПФ Дъбене. Съгласно скица № К04761/18.06.2018 г., издадена от ОСЗ – гр. Карлово представлява: Имот № 000286 находящ се в землището на село Дъбене, ЕКАТТТЕ 24241, община Карлово, местността „Долните ливади“, с площ на имота: 8,667 дка. (осем декара шестстотин шестдесет и седем кв.м.), начин на трайно ползване – рибарник, категория на земята при неполивни условия – пета, при граници и съседи на имота: имот № 000285 – рибарник на ОПФ Дъбене, имот № 000277 – рибарник на ОПФ – Дъбене, имот № 000274 – рибарник на ОПФ Дъбене, имот № 000428 – пасище, мера на ОПФ Дъбене.

ЧСИ

Име: Петя Стойчева Николова
Служебен номер: 911
Телефон: 032 539 933
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, гр. Пловдив, ул. Йоаким Груев №39 А, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петя Стойчева Николова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3484
  • Продажба на МПС: 139
  • Продажба на имущество: 310